Η ΟΕΚ

H Οφθαλμολογική Εταιρεία Κύπρου ιδρύθηκε το 1970

Η Εταιρεία έχει σκοπούς και στόχους την προώθηση της γνώσης για τις ασθένειες του οφθαλμού τόσο προς τα μέλη της και τον ιατρικό κόσμο γενικά όσο και προς όφελος του κοινού. Την επίτευξη των αρίστων επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών για τα μέλη της.  Επίσης την κατοχύρωση της ειδικότητας της Οφθαλμολογίας και τη διατήρηση σε ψηλό επίπεδο του λειτουργήματος του οφθαλμίατρου.