Our Doctors

Theodoros Potamitis
Petros Aristodemou
Pantelis Ellinas
Katia Papastavrou
Eleni Topouzi
Antonis Chrystophorou
Vrionis Kyperesis
Yianna Antoniou

George Papamichael
Menelaos Serghiou
Aristos Kafkalias
Elena Papaelissaiou
Kyriaki Evangelatou
Maria Drousiotou
Dimitris Karayiannis
Michalis Palos